Cases

Impact meting: zachte waarden hard maken

Sociale Business Cases: De Villa (voorheen Droomvilla Lux) in Nijmegen is er een mooi voorbeeld van. Bij dit restaurant, annex vergadercentrum wordt gewerkt aan de inclusieve arbeidsmarkt. Een deel van het personeel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt en werkt aan het verkleinen van deze afstand. Bij de een gaat het om arbeidsmatige dagbesteding, de ander wordt klaargestoomd voor de uitstroom naar betaald werk. Daar merk je als klant overigens weinig tot niets van. Een hoogwaardige horeca gelegenheid, met bijbehorende kaart en service, dat is waar ondernemer Ineke Cruysen voor gaat.

Waar een reguliere onderneming een jaarverslag uitbrengt om te laten zien hoe het presteert, is dit voor een sociale onderneming een stuk complexer. Naast harde cijfers als omzet en winst, draait het in een sociale onderneming vooral om het creëren van maatschappelijke impact. Om vast te kunnen stellen hoe groot de impact is van De Villa, voert De Villa momenteel onder begeleiding van De Fairbriek en SE.lab een impact meting uit. In een traject van een aantal maanden wordt in beeld gebracht hoe De Villa impact creëert (de veranderingstheorie), wie de belangrijkste stakeholders van deze verandering zijn (o.a. de gemeente en De Driestroom), hoe de impact map van De Villa eruit ziet (indicatoren voor de meting en de weging) en wordt de benodigde data voor de analyse verzameld. Zo wordt de impact van De Villa voor Nijmegen (en daarbuiten) bepaald. De resultaten worden vastgelegd in een rapport.

 

De Zuiderzee komt weer tot leven

Als Provincie heb je de belangrijke taak om cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst. Zo ook de botters (voormalige vissersboten) van de Zuiderzee. De Provincie Gelderland stond voor een dilemma. Na jarenlang subsidie te hebben verstrekt aan vijf stichtingen die zich inzetten voor het behoud van Zuiderzee botters, was zij op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken. Het uitgangspunt was vernieuwing, een duurzame basis leggen voor de toekomst en hierdoor minder subsidie.

De stichtingen hebben hun krachten gebundeld in de coöperatieve vereniging Zuiderzee Span. Een Sociaal Business Model vormt de basis voor samenwerking met elkaar en met tal van andere regionale stakeholders. Zo wordt bijvoorbeeld kennis en kunde over het restaureren van botters behouden door een leerwerkbedrijf te runnen. Hierin re-integreren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden jongeren opgeleid. Ook wordt er gewerkt aan het levendig houden van de visserijgeschiedenis door het organiseren van evenementen in samenwerking met de toeristische sector. Scholen kunnen gebruik maken van een speciaal lesprogramma.

Zet je toekomst op de rails bij Arriva!

Arriva regio Achterhoek-Rivierenland had de wens om in de top tien van schoonste spoorlijnen van Nederland te komen. Daarnaast zag deze maatschappelijk betrokken werkgever het als haar plicht om een steentje bij te dragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de Achterhoek.

Een Sociaal Business Model is ontworpen waarin jongeren leren en werken tegelijk. 15 jonge talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt vormen het Arriva ServiceTeam. Drie uur per dag krijgen zij les op station Doetinchem van het Graafschap College. Zij volgen de entreeopleiding Zorg en Dienstverlening. De overige uren gaan zij onder begeleiding van een werkleider aan de slag met het schoonmaken van treinen en bussen, het verlenen van service aan reizigers en het op orde houden van de fietsenstallingen. Na maximaal een jaar stromen zij uit naar werk, of een vervolgopleiding.

Het Arriva ServiceTeam is nu nog alleen werkzaam op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Binnenkort zal er worden opgeschaald naar de andere spoorlijnen van Arriva in het gebied Achterhoek-Rivierenland. De Provincie Gelderland, RSD de Liemers, de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Aalten en Didam participeren in het project.